Huurder betaalt huurverhoging niet

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U verhuurt een woning aan een kennis. Deze betaalt de aangezegde huurverhoging niet. U vraagt zich af of u voor deze huurincasso een deurwaarder in moet schakelen. U vertelt verder dat u de huurverhoging niet per aangetekende brief heeft verstuurd.

 

Antwoord

De aanwezigheid van een schriftelijke overeenkomst is geen vereiste voor het bestaan van een huurovereenkomst.

 

Als uw huurder minder huur betaalt dan € 615,10 per maand, dan valt hij onder het regime van niet geliberaliseerde huurwoningen. Voor huurverhoging gelden aparte regels. Voor deze regels verwijs ik u naar de site, met name naar het onderdeel huurprijzen en periodieke huurverhoging.

 

Als de door u verhuurde woning in het niet geliberaliseerde segment valt kunt u de huurverhoging niet van de huurder vorderen, omdat u de procedure niet correct heeft gevolgd. Uit uw mailtje maak ik op dat de huurder door de verhoging onbetaald te laten niet akkoord is gegaan met de huurverhoging. U had na de aanzegging van de huurverhoging de huurder nogmaals met aangetekende brief van de huurverhoging op de hoogte moeten brengen. Daarna had u de huurcommissie in moeten schakelen. Nu u een ander heeft nagelaten kunt u de huurverhoging niet afdwingen.

 

Mocht de huurder wel een serieuze huurachterstand hebben dan kunt u een deurwaarder inschakelen om de vordering te incasseren en zonodig ontbinding en ontruiming van de huurovereenkomst te vorderen. Ontbinding van de overeenkomst gaat vaak pas na 3 maanden huurachterstand. De kosten van het uitbrengen van een dagvaarding luiden ongeveer € 80,00; de kosten van het griffierecht bij de rechtbank € 190,00; vaak 15 % incassokosten over de hoofdsom en het uurtarief van de deurwaarder. Als de vordering wordt afgewezen moet u de kosten van de procedure dragen. Voor huurzaken kunnen deze voor zaken op tegenspraak oplopen tot ongeveer € 800,00; na ontruiming kunnen de exploit – en ontruimingskosten makkelijk op lopen tot € 1500,00. Het is vaak moeilijk al deze kosten van een nalatige huurder geïncasseerd te krijgen. Bij inschakeling van een deurwaarder adviseer ik u goede prijsafspraken te maken.

 

Ontbinding kunt u ook bereiken door herhaaldelijk te kort schieten aan te tonen. Ik vind dit een riskante procedure. Zonder een aanzienlijke huurachterstand adviseer ik u hier niet aan te beginnen.

 

Als de woning in het geliberaliseerde segment valt (huurprijs boven € 615,10) moet u de rechter inschakelen om een huurverhoging af te dwingen.   

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie