Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd 

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Kort overzicht van huurovereenkomsten woonruimte voor bepaalde tijd

Huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde periode 

Intermezzo: de bepaalde tijdsclausule

Huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde periode en de diplomatenclausule 

De overeenkomst voor korte tijd

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd voldoet niet aan de wettelijke vereisten 

Verlenging van de huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde periode 

De huurder weigert het gehuurde te ontruimen

Geen ontruiming mogelijk zonder vonnis van de rechter 

Huurovereenkomst bepaalde tijd op grond van de Leegstandwet

Woonruimte die op grond van de Leegstandwet kan worden verhuurd 

Vergunningvereiste voor verhuring op grond van de Leegstandwet 

Eisen voor verhuring op grond van Leegstandwet

Ad 1. De duur van de overeenkomst

Ad 2. Schriftelijkheidsvereiste

Ad 3 en 4. Vermelding in de huurovereenkomst van de vergunning

Ad 5. In de vergunning staat ook de huurprijs vermeld  

Gevolgen van een huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet

Leegstandwet en onderverhuring 

Huurbeëindiging wegens het behoren tot een bepaalde doelgroep

Huurovereenkomst van korte duur 

Huurovereenkomst gehuurde ruimte eigendom van gemeente en die voor sloop is bestemd

Overheid als verhuurder

Updates