Huurovereenkomst inleiding

In dit hoofdstuk wordt besproken waar het huurrecht in de wet is geregeld. In het kader van de wettelijke regeling van het huurrecht wordt ingegaan op de gelaagde structuur van de wet en het belang daarvan voor het huurrecht.
Voorts komt aan de orde welke algemene regels van het overeenkomstenrecht op het huurrecht van toepassing zijn en wordt ingegaan op de eisen die de wet stelt aan een overeenkomst om als zodanig aangemerkt te worden. Nadat de eisen duidelijk zijn gemaakt die aan een overeenkomst worden gesteld, wordt nader ingegaan op de specifieke voorwaarden die aan een huurovereenkomst ten grondslag liggen.

In dit hoofdstuk wordt eveneens de gebruiksovereenkomst behandeld. In dit onderdeel wordt duidelijk gemaakt dat betaling van vergoeding voor gebruik van de onroerende zaak een essentieel onderdeel uitmaakt van de voorwaarden van een huurovereenkomst, terwijl daarentegen betaling van een gebruiksvergoeding voor het gebruik van de onroerende zaak uitdrukkelijk geen voorwaarde mag zijn in het kader van het sluiten van een gebruiksovereenkomst.

Geef een reactie