Huurovereenkomst of gebruiksrecht

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Uw heeft met de organisatie “Ad Hoc” een overeenkomst gesloten met betrekking tot het tijdelijk gebruik van een woonruimte. U betaalt € 100,- per maand voor het gebruik van de woonruimte. U betaalt de nutsvoorzieningen apart. Heeft u huurbescherming?

 

Antwoord   

Eerst moet er worden beoordeeld of er sprake is van een huurovereenkomst. In uw overeenkomst zal waarschijnlijk het woord gebruik zijn opgenomen, waardoor Ad Hoc de overeenkomst als een gebruiksovereenkomst (zonder huurbescherming ) wenst te beschouwen.

 

Nu zijn de bewoording van een huurovereenkomst niet van belang of er van een huurovereenkomst sprake is. Wel van belang is antwoord op de vraag of u huur betaalt, of dat u een gebruiksvergoeding betaalt.

 

U betaalt huur als er een reëel bedrag aan huur betaalt. Als u voor de woning een irreëel laag bedrag betaalt, waardoor het zonneklaar is dat de kosten van de woning niet door de huur worden gedekt en/of als de huur een fractie is van wat voor dit soort ruimte normaal wordt gevraagd, dan voldoet de overeenkomst niet aan de eisen die aan een huurovereenkomst worden gesteld. Er is dan sprake van een gebruiksovereenkomst (zonder huurbescherming).

Stel dat voor uw woning op de vrije markt € 600,- huur per maand wordt gevraagd, dan kan ik mij voorstellen dat er van een huurovereenkomst geen sprake is. Dit is anders als de normale huur rond de € 200,- per maand zou liggen. Als er sprake is van een gebruiksovereenkomst, dan kan Ad Hoc u op het overeengekomen tijdstip uit de woning laten verwijderen. De gebruiksperiode van de woning is niet van belang. Als er geen sprake is van een huurperiode kan dit door tijdsverloop niet anders worden.

 

Als er sprake is van een huurovereenkomst, dan moet u beoordelen of er sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde periode of een huurovereenkomst voor onbepaalde periode. Voor antwoord op de vraag of de verhuurder met u een huurovereenkomst voorbepaalde tijd heeft gesloten verwijs ik u naar het volgende hoofdstuk:  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php

Een huurovereenkomst voor bepaalde duur kan alleen bestaan op grond van de Leegstandswet, artikel 7:274 lid 4 BW (campuscontract), 7:274 lid 2 (a. indien de verhuurder die de woonruimte niet zelf heeft bewoond, noch deze eerder heeft verhuurd, na afloop van die termijn de woning zelf wil betrekken; b. indien de verhuurder die zelf de vorige bewoner van de woonruimte is, na afloop van die termijn die woonruimte zelf opnieuw wil betrekken; c. indien de verhuurder jegens wie de vorige huurder het recht heeft verkregen na afloop van die termijn de woning opnieuw te betrekken, deze huurder daartoe gelegenheid wil geven). Andere smaken zijn er niet.

 

U kunt zelf bepalen of er sprake is van een huurovereenkomst. Tevens kunt u bepalen of er sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde duur.     

 

Als er geen sprake van een huurovereenkomst, dan kunt u niets terugvorderen. U heeft immers gebruik va een woning gemaakt en daarvoor gebruiksvergoeding betaalt!

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

       

 

Geef een reactie