De wettelijke regeling

De mogelijkheid om de huurprijs te verhogen 

Bezwaar tegen huurprijsverhoging of bezwaar tegen voorziening

De huurder weigert de voorziening (en daarbij de verhoging)

De huurder accepteert de voorziening, maar weigert de voorgestelde verhoging

De huurverhoging in verband met renovatie mag alleen betrekking hebben op geriefsverbetering

Huurverhoging moet in verhouding staan tot de gemaakte kosten

Huurverhoging in beperkte mate mogelijk als huurprijs tegen maximum huurprijsgrens zit

Taak van Huurcommissie

Verhelpen van een gebrek kan niet zonder meer tot huurverhoging leiden

Tussen huurder en verhuurder overeengekomen verhoging

Renovatie en de reguliere jaarlijkse verhoging

Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid in verband met renovatie

Gedoogplicht/redelijkheid voorstel

Updates