Partijen mogen in beginsel besluiten welke huurprijs voor woonruimte wordt overeengekomen

De huurprijs is onaantastbaar, tenzij toetsing binnen zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst

Eisen aan toetsing van de aanvangshuurprijs

Warmtewet invloed op puntentelling

Energieprestatie en de huurprijs (het energielabel); regeling tot en met 2014

Energieprestatie en de huurprijs (De energie-index); regeling vanaf 1 januari 2015

Punten berekening en schaarstegebieden is vervallen

Woningwaardering vanaf 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016

De liberalisatiegrens en de huurprijs

De huurder van (naar achteraf vastgelegde geliberaliseerde woonruimte) kan de aanvangshuurprijs ook laten toetsen

Wettelijke huurprijzen kunnen altijd worden aangetast door de rechter (onbewoonbaar verklaarde woning, servicekosten)

De rechter kan de huurprijs op grond van dwaling beoordelen

De ingangsdatum van de huurovereenkomst wordt als peildatum van de huurovereenkomst genomen

Opslag van de huurprijs voor monumenten mogelijk

Toetsing van de huurprijs via de weg van de aanvraag van huursubsidie

Toetsing huurverhoging bij geliberaliseerde woningen

Updates