De Huurcommissie kan de huurprijs tijdelijk verlagen

Beoordeling door de Huurcommissie aan de hand van de zogenaamde nulpuntlijsten

De nulpuntenlijst beperkt zich niet tot onderhoudsklachten

Huurcommissie geeft inzicht in aard van het gebrek

Huurtoeslag en verlaging van de huurprijs

Verbod verhoging huurprijs bij aanwezigheid gebreken

Ingangsdatum lagere huurprijs

Indexeringsclausules

Verval korting na opheffing gebrek

Meningsverschil over het moment wanneer de gebreken zijn verholpen

Geen nulpunten wel schending woongenot

Weergaven van uitspraken die huurbevriezing rechtvaardigen

Updates