Introductie huurverhogingen ten behoeve van woonruimte

Inleiding

Huurprijswijziging van geliberaliseerde woningen

Huurcontract vermeldt geen concreet verhogingsbeding; aangezegde huurverhogingen toch realiseerbaar?

Huurverhogingsclausules en/of indexeringsclausules

Redelijk voorstel huurverhoging geliberaliseerde woonruimte

De wettelijke regeling van huurprijsverhoging ten behoeve van sociale woonruimte

Huurprijsverhoging kan eenmaal in de twaalf maanden plaats vinden

Huursombenadering

Peiljaar inkomen ligt twee kalenderjaren eerder dan moment verhoging

Dalende inkomsten huurder, chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraag inkomsten bij de belastingdienst

Huurtoeslag

Huurcommissie

Formele eisen aan de huurverhoging

Bezwaar tegen de huurverhoging en termijnen

De huurprijsverhoging is subjectgebonden

Inhalen huurverhoging (na herstel gebreken)

Op welke manier moeten de (in te halen ) huurverhogingen kenbaar worden gemaakt?

Huurcommissie oordeelt over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging

De redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging en huurvast

Inhoudelijke toetsing van huurverhogingsvoorstel door de Huurcommissie

Ingangsdatum huurprijsverhoging

Rechtsverwerking claim (terug) betaling huur

Updates