Huurverhoging geliberaliseerde woonruimte na huurperiode van vijf jaar

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U wenst een woning in het geliberaliseerde segment te verhuren. Het is uw bedoeling om een huurovereenkomst te sluiten met een bepaalde tijdsclausule voor vijf jaar. Na het verstrijken van deze overeengekomen duur wenst u de huur van de woning aanzienlijk te verhogen zonder dit in de overeenkomst op te nemen. Is dit mogelijk?

 

Antwoord  

Dit kan niet. Allereerst moet u bedenken dat uw constructie leidt tot een overeenkomst voor onbepaalde periode met de een bepaalde tijdsclausule van vijf jaar. De overeenkomst zal niet zonder meer na vijf jaar eindigen als de huurder het gehuurde wenst te blijven bewonen. Als u de huurovereenkomst na een periode van vijf jaar wenst te beëindigen, dan zult u de overeenkomst moeten opzeggen. Het is de vraag of de opzegging tot beëindiging van de huur zal leiden. Dat kan alleen als de opzeggingsgronden met succes kunnen worden aangewend. Zie:  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=Deopzegging(uitwerkingopzeggingsgronden.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=Deopzegging(uitwerkingopzeggingsgronden.php

 

 

In het geliberaliseerde segment wordt de verhuurder geacht een huurverhogingspercentage in de huurovereenkomst op te nemen. De huur kan dan met dit percentage worden verhoogd. Zonder huurverhoging in het huurcontract op te nemen kunt u niet zonder meer de huur voor dit segment huurwoningen verhogen. Opname van een huurverhogingspercentage is dus erg van belang om de huur te kunnen verhogen. Ik adviseer u een redelijke percentage op te nemen. Laat u hierover informeren.  Als u nu een redelijk percentage vraagt  (gemiddelde inflatiecorrectie + 1 1/5 % extra) dan moet u goed zitten en dan hoeft u ook na verstrijken van een periode van vijf jaar niet moeilijk te doen.  

 

Als u de huurprijs feitelijk nu te laag vindt, dan moet u de huurprijs verhogen. Let wel op de mogelijkheid van de huurder om de aanvangshuurprijs te laten toetsen. Zie:  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurprijzenaanvangshuurprijs.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurprijzenaanvangshuurprijs.php

 

De wetgever gaat bovendien uit van een huurverhoging per jaar. Een forse huurverhoging na vijf jaar lijkt ook voor geliberaliseerde woningen niet binnen het systeem van de wet te vallen. Door een dergelijke contractuele bepaling overeen te komen kan de regel dat de huur niet meer dan één keer per jaar mag worden verhoogd feitelijke worden omzeild.   

Mocht u na vijf jaar van mening zijn dat de huur van vergelijkbare woning ter plaatse significant afwijkt van de huur van de door u verhuurde woning, dan kunt u na kennisgeving daartoe aan de huurder (die verhoging afwijst), de rechter verzoeken de huur aan te passen als de huurder niet met aanpassing van de huurprijs akkoord wenst te gaan. Verhoging van de huurprijs kan dan niet zonder gerechtelijke procedure.

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mr F.C.P. Teeuw

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie