Huurverlaging en herstel gebreken enof renovatie

 

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U bewoont een appartement. De entree wordt van het gebouw verbouwd. U vraagt zich af of dit reden voor huurverlaging is.

 

Antwoord

Uit de summiere informatie die u mij heeft verstrekt lijkt het mij dat de verhuurder niet zonder meer tot huurverlaging is gehouden. Uit uw informatie kan ik niet afleiden of de verhuurder noodzakelijke herstelwerkzaamheden combineert met renovatie. Noodzakelijke herstelwerkzaamheden moet u gedogen. Voor renovatie is vereist dat de verhuurder de huurder een redelijk voorstel doet. In het kader van herstelwerkzaamheden wordt de huurder geacht met een redelijke overlast genoegen te nemen. Verder is het mij niet duidelijk of er sprake van een renovatie is. Uit uw mailbericht maak ik niet op dat het door u bewoonde gedeelte wordt veranderd. Waarschijnlijk blijft daarom de overlast binnen de redelijke grenzen en kunt u geen huurverlaging vragen.

 

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie