In de opzegging staan de opzeggingsgronden

In de opzegging moeten de gronden worden vermeld waarop de verhuurder de huurovereenkomst op grond van artikel 7:296 BW wenst te beëindigen. Een opzegging die deze gronden niet bevat is op grond van artikel 7:294 BW nietig. Alleen de opzeggingsgronden die in de opzeggingsbrief staan vermeld kunnen als basis dienen voor de procedure tot beëindiging van de huurovereenkomst. Wijziging of aanvulling van deze gronden is gedurende de procedure in beginsel niet mogelijk. Onder omstandigheden ligt dit anders. Ik ga hier in dit hoofdstuk verder op in. De eis dat de opzeggingsgronden in de opzeggingsbrief moeten worden vermeld is ter bescherming van de huurder in de wet opgenomen. Door tijdige kenbaarheid van de opzeggingsgronden door de verhuurder wordt de huurder de mogelijkheid gegeven zijn positie zo goed mogelijk in te schatten. Noot 32 De huurder kan op grond van de mededelingen in de opzeggingsbrief beoordelen of hij met de opzegging akkoord gaat, of dat hij het op een procedure aan laat komen omdat hij het met de opzegging niet eens is.