In rekening gebrachte administratiekosten

Geachte mevrouw, heer,  

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U wenst een indeplaatsstelling ten behoeve van uw bedrijfsruimte te realiseren. Nu wenst de verhuurder met de indeplaatsstelling alleen akkoord te gaan als u de kosten van het opmaken van het huurcontract betaalt. Over deze kosten staat niets in het huurcontract vermeld.  

 

Contract- en administratiekosten

Contract- en administratiekosten zijn kosten die een verhuurder kan maken in verband met bijvoorbeeld het opstellen van een huurcontract, het laten bezichtigen van het gehuurde etc. Hieronder vallen soms ook bemiddelingskosten. Deze kosten worden vaak door de verhuurder aan de huurder in rekening gebracht.

 

Zijn contract- en administratiekosten geoorloofd?

Nog niet zo lang geleden kon de huurder die contract- en administratiekosten had betaald, daar niets tegen uitrichten. Redelijke kosten mocht de verhuurder in rekening brengen bij de huurder.

Sommige kantonrechters stellen echter (terecht) dat het verhuren van bedrijfsruimten, het opstellen van huurcontracten etc. tot de normale bezigheden van de verhuurder behoren en dat het daarom onredelijk is die kosten door de huurder te laten betalen.

 

Te veel betaalde contract- en administratiekosten terugvragen

Als u te veel contract- en administratiekosten hebt betaald, dan kunt u deze proberen terug te krijgen (bijvoorbeeld door inschakeling van een deurwaarder).

De indeplaatsstelling is belangrijker dan deze kosten. Ik adviseer u eerst deze kosten te betalen en de indeplaatsstelling rond te krijgen en daarna deze kosten (geheel of gedeeltelijk) terug te vorderen. Het lijkt mij tevens dat de verhuurder deze voorwaarde niet mag stellen voor het akkoord aan de indeplaatsstelling. Op het gedrag van de verhuurder valt dus veel aan te merken. U moet echter de indeplaatsstelling veilig stellen en dit ongemak dan maar even slikken. Als de verhuurder met de indeplaatsstelling niet akkoord gaat dan moet u deze via de rechter afdwingen. Dit kost tijd, geld en is niet in het belang van de koper van uw bedrijf.   

 

Tot slot

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie