Contact

Stel hier uw vraag

Inleiding
Heeft u een vraag op het gebied van het huurrecht in relatie tot een wederpartij? U kunt uw vraag hier stellen. U krijgt een kwalitatief hoogwaardig advies van een door mij geselecteerde advocaat die is gespecialiseerd in het huurrecht.
Vanaf juni 2012 tot en met november 2013 zijn er door deze advocaten al circa 800 vragen op het gebied van het huurrecht naar tevredenheid beantwoord. Het advocatenkantoor brengt een geringe bijdrage van € 50,00 inclusief BTW advieskosten bij u in rekening.
Aan deze kantoren is tenminste één advocaat verbonden, die is gespecialiseerd op het gebied van het huurrecht. Deze advocaat is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten.

Met de kennis op het gebied van het huurrecht die bij de advocatenkantoren aanwezig is, bent u verzekerd van een goede inhoudelijke behandeling van uw vraag.

Hier stelt u uw vraag
Gebruik het vragenformulier voor het stellen van uw vraag.

Enquête
Ik wil graag weten waarom u niet gekozen heeft om uw vraag via Huurgeschil.nl te laten behandelen. Uw bezwaren zijn wellicht eenvoudig te verhelpen. Ik vind het jammer als u van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, als u wel hulp nodig heeft. U kunt met behulp van alle informatie op Huurgeschil.nl zelf het antwoord op uw vraag vinden. Als u om uw moverende redenen toch een externe jurist in wenst te schakelen om een antwoord op uw vraag te geven, dan staat er niets aan in de weg om uw vraag via Huurgeschil.nl te stellen. De door Huurgeschil.nl geselecteerde kantoren hebben immers aantoonbaar voldoende kennis op het gebied van het huurrecht.
Aangezien er een scheve verhouding is tussen het aantal bezoekers van deze pagina en het aantal gestelde vragen, verzoek ik u vriendelijk deze enquête in te vullen. Het resultaat van deze enquête stelt mij dan in staat om deze dienst aan te passen aan uw wensen. Ik nodig u van harte uit om dit formulier in te vullen. Het maken van een keuze kost ongeveer 5 seconden. U kunt maar één keuze maken. Alvast bedankt voor uw medewerking.

De kantoren die tot het samenwerkingsverband horen:

Advocatenkantoor Seegers & Lebouille te Amsterdam

Adriaanse & Van der Weel advocaten te Middelburg, Terneuzen en Rotterdam

Langstraat Advocaten te Waalwijk

Hoe werkt het?
U heeft een vraag op het gebied van het huurrecht? U heeft het antwoord niet kunnen vinden op Huurgeschil.nl? Dan klikt u op de link naar het vragenformulier op deze pagina. Vervolgens stelt u uw vraag door het vragenformulier in te vullen. Een eenmalig advies kost € 50,00 inclusief BTW.
U krijgt vervolgens een bevestiging van uw verzoek per mail toegestuurd. Let op! Huurgeschil.nl maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem om mail te versturen, dat als spam herkend kan worden. Mocht u de bevestiging niet op de gebruikelijke wijze ontvangen, dan adviseer ik u uw spambox te controleren.
Uw vraag wordt vervolgens per mail doorgeleid naar een advocatenkantoor dat aan de postcode is verbonden in een regio dat u op het vragenformulier heeft vermeld. Door de vraag te stellen machtigt u Huurgeschil.nl uw vraag voor beantwoording door te geleiden naar de advocatenkantoren die zijn geselecteerd door Huurgeschil.nl. Ik ben niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voor u ontstaat door het advies dat door het geselecteerde advocatenkantoor is gegeven dan wel ontstaat door de inhoudelijke behandeling van de zaak door dit advocatenkantoor. Dit staat ook in de algemene voorwaarden vermeld, waarmee u akkoord moet gaan alvorens uw vraag te stellen. Deze kantoren staan onder dit formulier vermeld. Ik ben bij beantwoording van uw vraag op geen enkele wijze betrokken.

Wat kunt u verwachten?
Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek om advies geeft het advocatenkantoor u advies op uw vraag.
Het advies kan schriftelijk of telefonisch worden verstrekt.
Het schriftelijke of telefonische advies dient de volgende onderdelen te bevatten:

  • een samenvatting van de probleemstelling;
  • een antwoord op deze probleemstelling;
  • een plan van aanpak. In dit onderdeel geeft het advocatenkantoor aan welke handelingen binnen korte termijn noodzakelijk zijn om uw belangen te behartigen;
  • een vast aanspreekpunt bij het advocatenkantoor.

Het advocatenkantoor geeft een advies.
Uw zaak moet na het eenmalig advies inhoudelijk worden behandeld? Dat kan! Het aan u toegewezen advocatenkantoor gaat na uw aanvullende opdracht verder voor u aan de slag. Het kantoor berekent u daarvoor het door dit kantoor gehanteerde gebruikelijke tarief.

Evaluatieformulier
In de bevestigingsmail die u naar aanleiding van uw vraag krijgt toegestuurd staat een link naar een evaluatieformulier opgenomen. Ik verzoek u met klem uw indruk over de afhandeling van uw verzoek om advies te vermelden op het evaluatieformulier. Door invulling van dit formulier krijg ik inzicht in de wijze van afhandeling van uw verzoek om advies door het advocatenkantoor. Eventuele klachten over de inhoudelijke behandeling van een zaak dient u rechtstreeks te richten naar het advocatenkantoor die uw zaak inhoudelijk in behandeling heeft genomen.

Mocht u het evaluatieformulier niet hebben ingevuld, dan krijgt u binnen drie weken na de bevestiging van ontvangst van uw vraag van mij een herinnering toegestuurd met het verzoek alsnog het evaluatieformulier in te vullen.

De geselecteerde advocatenkantoren
De kantoren die bij de beantwoording van uw vraag zijn betrokken zijn:

Vragen die betrekking hebben op huurkwesties waarvan de onroerende zaken in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Groningen, Leeuwarden en Drenthe liggen worden uitsluitend behandeld door:

Advocatenkantoor Seegers & Lebouille
Mevrouw Mr. E. Swart
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam
tel.: 020 - 420 08 88
fax.: 020 - 638 30 22

Vragen die betrekking hebben op huurkwesties waarvan de onroerende zaken in de provincies Zuid-Holland en Zeeland liggen worden uitsluitend behandeld door:

Adriaanse & Van der Weel advocaten te Middelburg en Rotterdam

Mevrouw mw.mr. A.J. de Danschutter
Kousteensedijk 3, 4331 JE Middelburg
Beursplein 37 (Beurs-World Trade Center), 3011 AA Rotterdam
Axelsedam 1, 4531 HH Terneuzen
Postbus 240 4330 AE Middelburg
Tel: 0118-656060 (Middelburg)
Tel: 010-4177444 (Rotterdam)

Tel: 0115-613175 (Terneuzen)

Vragen die betrekking hebben op huurkwesties waarvan de onroerende zaken in de provincies Oost-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel liggen worden uitsluitend behandeld door:

Langstraat Advocaten te Waalwijk
De heer Mr.M.P.G.M (Matthijs) Gorgels
Mr. van Coothstraat 33
5141 EP WAALWIJK
T: 0416-349974
F: 0416-347308

U heeft vragen of opmerkingen over de website?

Heeft u vragen of opmerkingen over de website van niet juridische aard, dan kunt u contact opnemen via het volgende formulier:

Webmaster Contact Formulier
Met vriendelijke groet,

Huurgeschil.nl

Mr. F.C.P. Teeuw