Copyrightę

Copyrightę

De inhoud van deze site is, afgezien van de integraal weergeven uitspraken, de weergegeven noten en de weergeven citaten uit de vermelde bronnen, intellectueel eigendom van Huurgeschil.nl.
U mag de inhoud gebruiken voor uw eigen gebruik.
U mag zonder toestemming van Huurgeschil.nl de inhoud niet gebruiken voor het vervaardigen van lesmateriaal, het geven van lezingen, het tonen in groepsverband (met behulp van bijvoorbeeld powerpoint), readers, boeken, etc.
U mag de site wel met behulp van een beamer of gewoon vanaf het scherm als lesmateriaal gebruiken (zonder dat er van kopieren van de inhoud spraken is).
U mag de inhoud ook niet zonder toestemming van Huurgeschil aan derden verkopen.
Bij schending van dit copyrightę zullen passende maatregelen worden genomen.

Voor het vragen van toestemming voor gebruik van informatie van de site in bovengemelde zin dient u het volgende formulier te gebruiken:

Webmaster Contact Formulier
Huurgeschil.nl