Sitemap

Sitemap

Algemene regels
|---Aanvang huur
|---Gebrek aan de gehuurde woonruimte
|---Herstel gebreken op verzoek huurder
|---Schadevergoeding door gebreken aan gehuurde
|---Wijzigingen aan het gehuurde
|---Ontbinding van huurovereenkomsten van woonruimte en bedrijfsruimte
|---Overlast
|---Schade aan het gehuurde
|---Renovatie
|---Oplevering woning
|---Koop breekt geen huur
|---Huur voor bepaalde duur
|--- Faillissement en huur
|--- Huur en mededinging

Huurrecht Overige Bedrijfsruimte
|---De opzegging van kantoren en opslagruimte

Huurrecht Woonruimte
|---Service kosten
|---De warmtewet
|---Huurprijzen
            |---Periodieke huurverhoging vanaf 2017
            |---Periodieke huurverhoging t/m 2016
            |---Aanvangshuurprijs
            |---Gebrek aan de gehuurde woning
            |---Verhoging en renovatie
            |---Procedure bij de huurcommissie
|---Huurprijzen (huurverlaging)
|---Positie van onderhuur
|---De opzegging
            |---Formaliteiten
            |---Uitwerking opzegginsgronden
            |---Uitwerking dringend eigen gebruik
            |---Afwijzing redelijk aanbod
            |---Onderhuur en inwonende huurder
|---Medehuurderschap
            |---Contractuele medehuur
            |---Medehuurderschap op grond van artikel 7:267 BW
            |---Wettelijke medehuurderschap
|---Positie van medesamendwonende na overlijden huurder
|---Woningruil
|---Wet op het overleg huurders verhuurder
|---VVE en Verhuring

Huurrecht (MKB) Bedrijfsruimte
|---De begrenzing van het begrip bedrijfsruimte
|---De huurperiode met betrekking tot de huur van bedrijfsruimte
|---De opzegging van de huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte
|---Huurprijswijziging
|---Servicekosten bedrijfsruimte
|---Indeplaatsstelling

Zelf procederen
|---Introductie incasso's
|---Beknopte handleiding procederen
|---Beknopte handleiding procederen vanaf 2018

Online documenten
|---Begeleidende brieven processtukken
|---Brieven huurders woonruimte
|---Brieven verhuurder woonruimte
|---Dagvaardingen voor verhuurders wonen
|---Dagvaardingen voor huurders wonen
|---Brieven (ver)huurder bedrijfsruimte
|---Dagvaardingen voor huurders bedrijfsruimte
|---Dagvaardingen voor verhuurders bedrijfsruimte
|---Verzoekschriften bedrijfsruimte
|---Processtukken

Praktijkvoorbeelden
|---Woonruimte
|---Bedrijfsruimte

Wetstekst
|---Het huurrecht
|---Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
|---Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering
|---Leegstandwet
|---Boek 6 BW
|---Algemene Termijnenwet

Belangrijke Links
|---Links

Overige Informatie
|---Begrippenlijst
|---Besluit kleine herstellingen
|---Besluit Servicekosten
|--- Beleid Huurverhoging na renovatie
|---Nulpuntenlijst
|---Besluit huurprijzen Woonruimte
|---woningwaardering voor zelfstandige woningen
|--- woningwaardering voor onzelfstandige woningen
|---Landelijk rolreglement
|---Sitemap
|---Jurisprudentieoverzicht
|---Bijlagen
|---Videopresentaties
|---Bronvermelding
|---Met dank aan
|---Ik wil hulp
|---Actualiteiten op Huurgeschil.nl<

FAQ
|---FAQ Bedrijfsruimte
|---FAQ Woonruimte

Archief
|---Nieuw Huurbeleid

Disclaimer
|---Disclaimer

Copyrightę
|---Copyrightę

Publicaties
|---Publicaties

Cursussen
|---Cursussen
|---Nieuwsbrieven
|--- Nieuwsbrieven