Introductie huurincasso – borgstelling – De borg moet tijdig worden geïnformeerd over de gang van zaken

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:18

De verhuurder dient de borg tijdig van het tekortschieten door de huurder op de hoogte te brengen. Het is dus niet de bedoeling dat de verhuurder de borg pas in een laat stadium – na bijvoorbeeld een opgelopen huurachterstand van diverse maanden – hiervan op de hoogte brengt. Ik adviseer de verhuurder de huurder en de borg gelijktijdig aan te schrijven ten aanzien van een oplopende huurachterstand. Het is mogelijk dat de verhuurder de borg maar voor een deel van de opgebouwde achterstand aansprakelijk kan houden als deze de borg niet voldoende heeft geïnformeerd. De kern van de redenering is dan dat de borg bij tijdige informatie de achterstand in had kunnen dammen (Hof ’s-Gravenhage 20 september 1984, NJ 1985,877). Soms wordt hierover anders beslist als de borg ingeval van tijdige kennisgeving niet aannemelijk kan maken dat deze maatregelen had kunnen nemen om de achterstand in te dammen (ECLI:NL:GHARN:2007:AZ9813 Gerechtshof Arnhem, 30-01-2007, 2006/170.).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.