Inleiding

Betwiste/onbetwiste incasso’s

Borgstelling bij huurovereenkomsten

Borgstelling – De borg moet tijdig worden geïnformeerd over de gang van zaken

Borgstelling – Rechtsopvolging van de verhuurder of de huurder

Overweging ontruiming bij incassoprocedure

De aanmaning

Schuldsanering en (on)mogelijkheid tot ontruiming huurder

Incassokosten en huurachterstand

Kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid

Het boetebeding – inleiding 

Het boetebeding – Wat is een boetebeding?

Het boetebeding – Boetebeding en algemene voorwaarden

Het boetebeding – Is een ingebrekestelling noodzakelijk?

Het boetebeding – Het belang van een juiste formulering van het boetebeding

Het boetebeding – Matiging van de boete

Het boetebeding – Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

Ambtelijke werkzaamheden

Ambtelijke werkzaamheden – Hoe voorkomt u dat u provisiekosten aan de deurwaarder moet betalen?

Ambtelijke werkzaamheden – Onderscheid ambtelijke praktijk en incassopraktijk van de deurwaarder

Nasalaris

Verjaring van vorderingen

Updates