Kosten waterverbruik en gemeenschappelijke kosten

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

 

U heeft twee opmerkingen;

door een fout van de verhuurder heeft u ongeveer 9 jaar teveel water betaald.

de verhuurder laat stroom uit uw meterkast ten behoeve van de gemeenschappelijke ruimte tappen.

 

Antwoord

Ik begin met punt 2. Deze situatie lijkt in strijd met de regels ter bepaling van het energiegebruik, tenzij u geen aparte meter heeft en de verdeling toch naar rato plaatsvindt.

 

Aparte meter

Als u wel een aparte meter heeft dan is deze situatie onjuist, omdat de kosten van verlichting van gemeenschappelijke ruimte dan geheel voor uw rekening komt. In dit geval lijkt het mij dat u van de verhuurder kan verlangen om een aparte aansluiting voor de gemeenschappelijke ruimte aan te leggen. Weigert de verhuurder dit op uw schriftelijk verzoek te doen dan kunt deze aansluiting aan laten brengen en de kosten verrekenen met de huur.

 

Geen aparte meter

Als u geen aparte meter heeft, dan maakt dit niets uit. Electra wordt dan immers toch door het aantal gebruikers gedeeld. Waar de stroom vandaan komt maakt dan niets uit.

 

Waterverbruik

Punt 1. Allereerst merk ik op dat vorderingen, die ouder zijn dan vijf jaar zijn verjaard. U heeft dan voor vorderingen ouder dan vijf jaar geen opeisbare vordering meer, maar een niet afdwingbare natuurlijke verbintenis.  

 

Als u rechtstreeks een contractuele relatie met het waterbedrijf heeft, dan heeft het waterbedrijf ten onrechte te veel waterkosten in rekening gebracht. Dit kunt u dan over maximaal de afgelopen vijf jaar terug vorderen. Als u via de verhuurder de rekening ontvangt geldt uiteraard hetzelfde; de verhuurder moet maar bij het waterbedrijf zorg dragen voor terughalen van het te veel betaalde geld.

 

Stuitingshandeling

Ik adviseer u onmiddellijk een stuitinghandeling te verrichten, waarmee u de verjaringstermijn van vijf jaar stuit. U dient dan naar het waterbedrijf of de verhuurder een brief te sturen, waarin u ondubbelzinnig over de laatste vijf jaar het concreet te veel betaalde bedrag terug vordert binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld 10 dagen).

 

Mocht u dit bedrag van de verhuurder te goed hebben, dan kunt u dit bedrag verrekenen met de huur, tenzij het huurcontract dit verbiedt met een verrekeningsbeding. In dit geval zult u de vordering als een incassohandeling aanhangig moeten maken.   

 

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie