Leegstandwet en afwijkende vergunning

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Uw huurt en woning volgens de Leegstandwet. U betaalt een bepaalde huurprijs. U bent er achter gekomen dat de vergunning, die ten aanzien van deze verhuring is verleend, niet overeenkomt met het nummer van de vergunning die in het huurcontract staat vermeld. Welke consequenties heeft dat voor u?

 

Antwoord

 

Uitgebreide informatie vindt u onder het onderdeel: huurovereenkomst voor bepaalde duur: zie  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php

 

 

Een woning kan alleen om bepaalde redenen onder de Leegstandwet voor bepaalde tijd worden verhuurd. Zie artikel 15 lid sub a t/m c van de Leegstandwet ( HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=leegstandswet.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=leegstandswet.php). In artikel 15 lid 3 Leegstandwet staat vermeld onder welke voorwaarden de vergunning wordt verleend.

 

Als er door de gemeente een vergunning is verstrekt, dan is er sprake van een woning voor bepaalde duur en dan gelden veel beschermende bepalingen van het huurrecht niet. Is er geen vergunning door de gemeente ten aanzien van de verhuring van de woning afgegeven, dan is de Leegstandwet niet van toepassing en dan geniet u huurbescherming. Er is dan geen sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde periode. In artikel 16 lid 11 Leegstandwet staat immers vermeld dat de verhuurder zich niet kan beroepen op de afwijkende bepalingen die van toepassing zijn als een vergunning mocht ontbreken.

 

Ik kan niet beoordelen of de woning als anti-kraak woning in afwachting van sloop is verhuurd. Volgens de Leegstandwet zijn er ook andere motieven om een woning in het kader van de Leegstandwet te kunnen huren. Mocht uw woning zijn verhuurd in afwachting van sloop, dan mag men gewoon een normale huurprijs voor deze woning berekenen.

 

Als de verhuurder geen huurprijs zou hebben berekend, maar slechts een vergoeding van de kosten van de nutsvoorzieningen zou hebben gevraagd, dan is er geen sprake van een huurovereenkomst, maar van een gebruiksovereenkomst. Een gebruiksovereenkomst kan ieder moment worden beëindigd, tenzij daarover andere bepalingen in de gebruiksovereenkomst zijn opgenomen. Voor een huurovereenkomst in het kader van de Leegstandwet geldt dat de overeenkomst geldt voor de overeengekomen duur en dat er een termijn van opzegging conform de Leegstandwet in acht moet worden genomen.

 

Voor tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandwet mag dus wel een normale huurprijs worden gevraagd. De afwijking is niet zo zeer gelegen in de huurprijs, maar in de gebruiksduur van de woning.   

  

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie