Medehuurderschap aanvraag door kinderen na vertrek huurder

Geachte heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies verwijs ik voor het antwoord op uw vraag voornamelijk naar het gedeelte in huurgeschil.nl over contractueel medehuurderschap.

 

Uw vraag

Uit uw mailtje begrijp ik dat uw ex-vrouw uit de echtelijke woning is getrokken met achterlating van haar kinderen van 24 en 26 jaar. De woningbouwvereniging wenst de woning ontruimd te hebben. U woont ook niet meer in die woning.

 

Antwoord

Ik ga er van uit dat uw ex-vrouw de huur heeft opgezegd. Als uw ex-vrouw de huur niet heeft opgezegd, dan loopt de huurovereenkomst tussen de woningbouwvereniging en uw ex-vrouw nog door. Zij is huurder. Door vertrek van de huurder uit de woning eindigt de huurovereenkomst niet. Dit is anders als een medehuurder de woning verlaat: dan eindigt het medehuurderschap. Slechts door huurbeëindiging tussen de verhuurder en uw ex-vrouw zullen uw kinderen de woning moeten ontruimen. De woningbouwvereniging kan zich op het standpunt stellen dat de woning in strijd met het huurcontract aan derden in gebruik is gegeven. Dit is een reden voor huuropzegging.

 

Hebben uw kinderen huurrechten?

Het antwoord is helaas neen.

 

Als de huur tussen de verhuurder en uw ex-vrouw is beëindigd, dan zullen uw kinderen met grote zekerheid moeten verlaten als zij niet eerder de status van medehuurder hebben gevraagd en gekregen. Als de huurovereenkomst nog niet is beëindigd dan kunnen uw kinderen tezamen met uw ex-vrouw formeel het medehuurderschap nog aanvragen. Zij hebben echter weinig kans dit verzoek wordt gehonoreerd. In het algemeen worden ouders namelijk niet geacht met hun kinderen een duurzame gemeenschappelijke huishouding te voeren (dit is een eis voor het medehuurderschap). Over dit onderwerp adviseer ik u het onderdeel contractuele medehuurderschap op de site goed te lezen.  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=medehuurderschapcontractuelemedehuur.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=medehuurderschapcontractuelemedehuur.php

 

Als uw kinderen de status van medehuurder niet hebben, dan zullen zij die status vermoedelijk ook niet krijgen, gezien het feit dat zij niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van medehuurderschap voldoen. Als de huurovereenkomst met uw ex-vrouw wordt beëindigd, dan bewonen uw kinderen de woning zonder recht of titel. Zij zullen de woning dan moeten verlaten.

 

Tot slot

Als uw ex-vrouw de huur nog niet heeft opgezegd zal zij de verhuurder duidelijk moeten maken dat zij nog huurt. De verhuurder zal dan eerst de huurovereenkomst met uw ex-vrouw moeten beëindigen. Zonder beëindiging van de huurovereenkomst met uw ex-vrouw zullen uw kinderen de woning nog niet hoeven te ontruimen. Ik kan u verder niet bijstaan omdat het opzetten van de site mij nog te veel tijd vergt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

Geef een reactie