Onderscheid tussen diverse benamingen van medehuur

Er staan meerdere huurders op het huurcontract vermeld (contractuele medehuur)

Opzegging van de huurovereenkomst door een (mede)huurder

De relatie tussen verhuurder en huurders na opzegging door één van de huurders

Verhuurder moet opzegging aan beide contractanten afzonderlijk doen

Meerdere verhuurders en het vorderingsrecht naar de huurder

Contractuele medehuur en coöptatie; botsende rechten? – Inleiding

Contractuele medehuur en coöptatie; botsende rechten? -Kan een huurder zelf de woonruimte vergroten na mutatie?

Contractuele medehuur en coöptatie; botsende rechten? – Uitgangspunt overeenkomst

Contractuele medehuur en coöptatie; botsende rechten? – Contractuele medehuur

Contractuele medehuur en coöptatie; botsende rechten? – Partijen bij de overeenkomst

Contractuele medehuur en coöptatie; botsende rechten? – De huurders hebben het huurrecht onderling verdeeld

Contractuele medehuur en coöptatie; botsende rechten? – Conclusie

Contractuele medehuur en coöptatie; botsende rechten? – Updates