Medehuurderschap met oma

Geachte mevrouw, heer,  

 

In het kader van een eerste gratis advies verwijs ik voor het antwoord op uw vraag voornamelijk naar het gedeelte in huurgeschil.nl over gebreken aan het gehuurde en herstel van het gebrek aan het gehuurde.

 

Uw vraag

Uit uw mailtje begrijp ik dat een vriend van u 9 jaar bij zijn oma woont. De oma verblijft in het ziekenhuis en de verhuurder wil uw vriend uit de woning hebben.

 

Antwoord

Ik heb te weinig gegevens aangeleverd gekregen om een concreet antwoord te geven. Ik moet enige veronderstellingen maken. Ik ga er van uit dat de huur van de oma is beëindigd. Is de huur namelijk niet beëindigd tussen de huurder en de oma, dan snap ik niet waarom uw vriend de woning moet verlaten. De Oma is huurder en mag binnen redelijke grenzen met iemand samenwonen als zij daar zin in heeft. De basis van de bewoning door de vriend is de huurovereenkomst die de oma met de verhuurder heeft.

 

Als de huur is beëindigd dan zal de vriend vermoedelijk de woning moeten verlaten als hij niet eerder de status van medehuurder heeft gevraagd en gekregen. Als hij alsnog het medehuurderschap aanvraagt, heeft dit geen kans omdat een duurzame gemeenschappelijke huishouding lijkt te ontbreken. Over dit onderwerp adviseer ik u het onderdeel contractuele medehuurderschap op de site goed te lezen.

 

Als uw vriend niet de status van medehuurder heeft en hij zelf ook geen huurder is, dan verblijft hij in de woning zonder recht of titel als de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de oma is beëindigd. Er zijn dan geen gronden aanwezig om de vriend huurrechten te verschaffen.  

 

Tot slot

Ik adviseer uw vriend, als hij geen huurrechten kan doen laten gelden, aan de verhuurder een redelijke termijn voor ontruiming te vragen.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

 

Geef een reactie