Medehuurderschap niet mogelijk na overlijden zieke moeder

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies verwijs ik voor het antwoord op uw vraag voornamelijk naar het gedeelte in huurgeschil.nl over medehuurderschap.

 

Allereerst spreek ik sterkte uit voor de komende periode die in verband met de gezondheidstoestand van uw moeder voor u zwaar zal zijn.

 

Uw probleem

Uit uw mailtje begrijp ik dat u sinds kort bij uw moeder woont om haar te verzorgen. U moeder is ernstig ziek en zal binnenkort overlijden. U vraagt zich af u rechten kan laten gelden om na het overlijden van uw moeder in de woning kan blijven wonen.

 

Antwoord

Het antwoord luidt helaas neen. U voldoet niet aan de voorwaarden die nodig zijn om het medehuurderschap aan de vragen. De eisen voor het medehuurderschap zijn ondermeer:

 

U moet in het gehuurde gedurende tenminste twee jaren in de woonruimte uw hoofdverblijf hebben gehad en met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd;

U moet voldoende waarborgen bieden voor een behoorlijke nakoming van de huur.

 

Aan deze eisen voldoet u niet, zodat de verhuurder de aanvraag tot verkrijging van uw medehuurderschap door uw moeder kan weigeren.

 

Verder worden kinderen niet geacht met hun ouders een duurzame huishouding te voeren. Voor kinderen vanaf 40 jaar kan dit wel het geval zijn. Zie:  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=medehuurderschapcontractuelemedehuur.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=medehuurderschapcontractuelemedehuur.php

 

Als u toch een poging wenst te wagen dan geldt het volgende:  Het verzoek tot verkrijging van medehuurderschap moet door uw moeder (= huurder) schriftelijk worden ingediend. Bij afwijzing met de vordering door uw moeder worden ingesteld. Gezien het bovenstaande heeft u geen reële kans dat de vordering tot verkrijging van het medehuurderschap wordt toegewezen. Ik adviseer u met de verhuurder afspraken te maken over vertrek uit de woning na het overlijden van uw moeder.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

Geef een reactie