Onderscheid tussen diverse benamingen van medehuur  

Medehuurderschap voor de samenwoner niet geregistreerde partner

Verschillen tussen wettelijke medehuurder en medehuurder op grond van 7:267 BW

Schriftelijke verzoek aan verhuurder (ad 1)

Bij niet instemming door de verhuurder moet medehuurderschap worden gevorderd

Wie kunnen de vordering tot medehuurderschap instellen en wie moeten de vordering ondersteunen?

Medehuurder moet in het gehuurde hoofdverblijf hebben (ad 2)

Gemeenschappelijke duurzame huishouding gedurende twee jaren (ad 3)

De aspirant-medehuurder biedt voldoende financiële waarborgen (ad 4)

Vordering mag niet strekken tot verschaffen van de positie van huurder (ad 5)

Afwijzingsgronden

Verbodsbepalingen tot samenwonen

Noodzakelijke acties door medehuurder als er een huisvestingsvergunning is vereist  

Verstandig om zowel huurder als medehuurder bij een vordering te betrekken

Mogelijkheid van samenwoners om het huurderschap op te eisen

Ontruiming van de woning door de verhuurder

Updates