Medehuurder op grond van de wet

De regeling is van toepassing op alle soorten woonruimten  

Hoofdelijke aansprakelijkheid (bijvoorbeeld voor de huur) van medehuurder

Zelfstandig recht van medehuurder

Wettelijk medehuurder heeft geen huisvestingsvergunning nodig

Verbodsbepalingen tot samenwonen versus regeling van medehuur

Gevolgen van beëindiging huurovereenkomst zonder toestemming echtgenoot

Verwerven van medehuurderschap van een andere woning dan de echtelijke woning

De redelijkheid en billijkheid verzetten zich soms tegen verkrijgen medehuurderschap

De potentiële medehuurder moet in het gehuurde zijn hoofdverblijf hebben

Opzegging huur door (wettelijk) medehuurder niet mogelijk

De hoofdverblijfplaats versus (echt) scheiding

De rechten van de tijdelijk vertrokken (mede)huurder in het kader van echtscheiding

Toewijzing van het recht op bewoning door echtscheiding laat de huurrechten van één van de huurders eindigen

De ene echtgenoot kan ontruiming andere (gewezen) echtgenoot vorderen

Voor ontruiming van de woning is een actie tegen beide echtgenoten noodzakelijk

Updates