Een aantal personen hebben teksten op fouten nagekeken en/of enige input aangeleverd. Ik ben hen hiervoor mijn dank verschuldigd. Het betreft de volgende collega’s:

Mr. V. ’t Hoen
Mr. W.L.J. van Winden
Mr. M.G.van Dijken
Mr. C. Scheepens-Minnen
mr. J. F.G. Godart
mr. J.C. Visscher-Hupkens
mr. W.L.M. Dijkstra