Misbruik regeling in verband met woningruil

Het is mogelijk dat partijen de regeling misbruiken. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie dat huurders een woningruil wensen terwijl bij één van de huurders de wil niet aanwezig is om de woningruil daadwerkelijk door te zetten. Daarnaast is het mogelijk dat misbruik plaatsvindt door een huurder die de andere huurder de woning gunt terwijl deze eerstgenoemde huurder zelf een woning heeft gekocht. Na effectuering van de woningruil zegt de ene huurder de huurovereenkomst op en betrekt een koopwoning. In dit geval kan de ruil worden vernietigd wegens dwaling. Te denken valt ook dat de ruil ongedaan gemaakt kan worden wegens misbruik van recht op grond van artikel 3:13 BW.