Het wettelijk kader

De huur wordt na overlijden van de huurder van rechtswege voortgezet

Binnen de termijn van zes maanden moet er een vordering worden ingediend

De eisen om als samenwoner de status van medehuurder te krijgen

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De positie van de erfgenamen – inleiding 

De positie van de erfgenamen – Verschillende uitgangsposities

De positie van de erfgenamen – Huur eerder beëindigen dan twee maanden na overlijden huurder

De positie van de erfgenamen – Erfgenamen zijn spoorloos

De mogelijk bestaat dat de verhuurder een gedeelte van de huur niet krijgt betaald

Het gehuurde wordt gehuurd door één van de erfgenamen

Medehuur en de huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Updates