Nieuwe eigenaar verkrijgt gehuurde tijdens lopende huurperiode

De vordering tot ontbinding komt de verhuurder alleen toe indien hij tijdens een lopende huurovereenkomst door verkrijging van de onroerende zaak verhuurder is geworden. Dit sluit ook aan bij de tekst van artikel 7:226 BW. Het doet niet ter zake of de verhuurder de eigendom voor of na de bestemmingswijziging heeft verworven. Zowel een particulier als een overheidslichaam komt de bevoegdheid van het instellen van de vordering toe. Dit alternatief is vooral van belang voor de verhuurder die de huur niet door opzegging kan beëindigen binnen de termijn welke met het oog op de realisering van de geplande werken vereist is (zie artikel 7:274 lid 5 BW).