Onderhoud bedrijfsruimte voor rekening huurder

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Kan het groot onderhoud van een bedrijfsruimte (niet-woning of middenstandsbedrijfruimte) aan de huurder kan worden overgedragen?

 

Antwoord

Slechts voor woonruimte geldt de semi-dwingende (van de regeling kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken) regeling van de gebrekenregeling. In artikel 7:242 BW staat uitdrukkelijk bepaald dat van deze regeling niet ten nadele van de huurder van woonruimte kan worden afgeweken. Bij MKB-bedrijfsruimte en bij overige bedrijfsruimte (kantoor- en opslagruimte) kan hiervan dus wel in het nadeel van de huurder worden afgeweken.

 

U kunt dus bij aanvang van de huurovereenkomst het grootonderhoud bij de huurder neerleggen als er geen sprake is van woonruimte. Ik ga er van uit dat de huurprijs dan aanzienlijk lager wordt dan wanneer u het onderhoud voor uw rekening zou nemen. Uiteraard kunt u niet van de regeling afwijken als de huurovereenkomst al is aangevangen.

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie