Aanmaning huurachterstand

Aanmaning huurachterstand De verhuurder schrijft de huurder aan vanwege een huurachterstand. In de huurovereenkomst staat vaak een fatale datum voor betaling …

Aanvraag medehuurderschap

Aanvraag medehuurderschap Met deze brief wordt het medehuurderschap aangevraagd. Een getrouwde persoon of een persoon dat een geregistreerd partnerschap heeft aangevraagd …

Afrekening servicekosten. Het voorschotbedrag wordt verlaagd.

Afrekening servicekosten. Het voorschotbedrag wordt verlaagd. De verhuurder verstrekt de huurder elk jaar, uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een …

Afrekening servicekosten. Voorschotbedrag. blijft gelijk

Afrekening servicekosten. Voorschotbedrag. blijft gelijk De verhuurder verstrekt de huurder elk jaar, uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar, …

Afrekening servicekosten. Wijziging voorschotbedrag.

Afrekening servicekosten. Wijziging voorschotbedrag. De verhuurder verstrekt de huurder elk jaar, uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar, een …

Begeleidende brief akte naar rechtbank

Begeleidende brief akte aan rechtbank Aangetekende brief: Een aangetekende brief is niet noodzakelijk. Het versturen van een gewone brief, of een …

Begeleidende brief conclusie naar rechtbank

Begeleidende brief voor het versturen van een conclusie aan de rechtbank Deze brief wordt gebruikt als er een processtuk (conclusie) naar …

Begeleidende brief dagvaarding naar rechtbank

Begeleidende brief dagvaarding naar de rechtbank Deze brief wordt gebruikt als u de dagvaarding van de deurwaarder terug heeft gekregen als …

Begeleidende brief verzoekschrift naar rechtbank

Begeleidende brief verzoekschrift aan rechtbank Deze brief wordt gebruikt als er een processtuk (verzoekschrift)  naar de rechtbank gestuurd moet worden. Aangetekende …

Bezwaar tegen opzegging door verhuurder

Bezwaar tegen opzegging door verhuurder De huurder maakt bezwaar tegen de huuropzegging door de verhuurder.

Dagvaarding huurincasso 1 gedaagde zonder ontruiming

Dagvaarding huurincasso 1 gedaagde zonder ontruiming Deze dagvaarding gebruikt u als u huur van de huurder tegoed heeft, maar de huurovereenkomst

Dagvaarding huurincasso 1 huurder en een medehuurder zonder ontruiming

Dagvaarding huurincasso 1 huurder en een medehuurder zonder ontruiming Deze dagvaarding gebruikt u als u huur van de huurder tegoed heeft, …

dagvaarding verhaal schade aan het gehuurde

Dagvaarding verhaal schade aan het gehuurde Schade aan gehuurde gedurende de huurperiode Dit formulier wordt gebruikt door de verhuurder ter verkrijging …

dagvaarding-huurincasso-1- gedaagde-met-ontruiming

Dagvaarding-huurincasso-1- gedaagde-met-ontruiming Als er tenmimste 3 maanden huurachterstand is dan kan de ontruiming worden gevorderd.

Gezamenlijk verzoek om uitstel voor comparitie van partijen

Begeleidende brief voor het gezamenlijk verzoek om uitstel voor comparitie van partijen Doorgaans wordt er na een conclusie van antwoord een …

Herinnering huurachterstand

Herinnering huurachterstand /h1> Hierbij treft u een herinnering aan van de aanmaning betreffende de huurachterstand.

Huurder verzoekt herstel gebreken aan gehuurde

Huurder verzoekt herstel gebreken aan gehuurde In artikel 7:206 BW wordt geregeld dat een verhuurder gehouden is om op verzoek van …

Huurder zegt de overeenkomst woonruimte op

Huurder zegt de overeenkomst woonruimte op Huurder zegt de overeenkomst op, vraagt om voorinspectie en vraagt alvast de waarborgsom terug. Het …

Huuropzegging huur voor onbepaalde tijd woonruimte

Huuropzegging huur voor onbepaalde tijd woonruimte In deze brief wordt duidelijk gemaakt op welke manier een overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigd …

Huurverhoging sociale woonruimte

Huurverhoging sociale woonruimte In deze brief vermeld ik de manier waarop de jaarlijkse huurprijs kan worden verhoogd voor sociale woonruimte. Voor …

Mededeling huurbeëindiging overeenkomst van korte duur.

Mededeling huurbeëindiging overeenkomst van korte duur. In afwijking van artikel 228 lid 1 eindigt een voor bepaalde tijd voor de duur …

Terugvordering bedragen na toetsing huurprijs Huurcommissie

Terugvordering bedragen na toetsing huurprijs Huurcommissie U krijgt bedragen terug naar aanleiding van een verzoek tot toetsing van de huurprijs door …

Terugvordering onterecht betaalde bedragen bij het sluiten van de huurovereenkomst

Terugvordering onterecht betaalde bedragen aan de verhuurder bij het sluiten van de huurovereenkomst In artikel 7:264 BW staat onder meer dat …

Terugvordering onterecht betaalde bemiddelingskosten van de bemiddelaar

Terugvordering onterecht betaalde bemiddelingskosten van de bemiddelaar Uitgangspunt is dat bemiddelaars die voor zowel de huurder als de verhuurder van woningen …

Verzoek aanbrengen van wijzigingen aan de gehuurde woning.

Verzoek aanbrengen van wijzigingen aan de gehuurde woning De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel …

Verzoek aanbrengen van wijzigingen in het gehuurde

Verzoek aanbrengen van wijzigingen in het gehuurde Huurder wil wijzigingen aanbrengen in het gehuurde. De wettelijke regeling is vastgelegd in artikel …

Verzoek indeplaatsstelling door huurder bedrijfsruimte

Verzoek indeplaatsstelling door huurder bedrijfsruimte Met indeplaatsstelling wordt bedoeld dat de oorspronkelijke huurder de huurovereenkomst door verkoop en overdracht van zijn …

Verzoek om nog een uitstel voor antwoord

Begeleidende brief voor het tweede verzoek om uitstel voor een schriftelijke reactie Deze brief wordt gebruikt als u in een procedure …

Verzoek om uitstel voor antwoord na dagvaarding

Begeleidende brief uitstel voor het formuleren van een antwoord Deze brief wordt gebruikt als u een dagvaarding heeft ontvangen. U moet …

Verzoek om uitstel voor comparitie van partijen

brief verzoek om uitstel voor comparitie van partijen Doorgaans wordt er na een conclusie van antwoord een comparitie van partijen gepland. …

Verzoekschrift afwijkende bedingen

Verzoekschrift afwijkende bedingen 7:290 BW-bedrijfsruimte De bepalingen in deze afdeling zijn van semi-dwingend recht. Dit blijkt uit de zinsnede van artikel …

Verzoekschrift huurder bedrijfsruimte aanwijzing deskundige huurprijs

Verzoekschrift huurder bedrijfsruimte aanwijzing deskundige huurprijs Als partijen er niet in slagen om gezamenlijk een deskundige te benoemen, dan benoemt de …

Verzoekschrift verhuurder bedrijfsruimte aanwijzing deskundige huurprijs

Verzoekschrift verhuurder bedrijfsruimte aanwijzing deskundige huurprijs Als partijen er niet in slagen om gezamenlijk een deskundige te benoemen, dan benoemt de …

Verzoekschrift verlenging ontruimingstermijn 7:230a Bedrijfsruimte

Verzoekschrift verlenging ontruimingstermijn 7:230a Bedrijfsruimte Heeft de huur betrekking op een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan en is die zaak …

Verzoekschrift verlenging van de toegekende verlenging ex 7:230a BW-bedrijfsruimte

Verlenging van deze al toegekende ontruimingstermijn 7:230a BW-Bedrijfsruimte De huurder kan verlenging van de ontruimingstermijn vragen als hem de eerste maal …