Dagvaarding voor indeplaatsstelling van huurder


Mocht u de tekst van dit formulier willen zien, alvorens de variabelen in te vullen, dan klikt u hier

Gegevens eisende partij
Naam:
Vestigingsplaats/woonplaats:
BTW-plichtig:  ja   nee

Gegevens gedaagde partij
Voorletters en naam:
Adres:
Postcode:
Vestigingsplaats/woonplaats:
Geboortedatum (optioneel):  -  - 

Gegevens dagvaarding
Adres gehuurde zaak:
Postcode gehuurde zaak:
Vestigingsplaats gehuurde zaak:
Bestemming gehuurde:
Maandhuur:
Naam kandidaat huurder:
Adres en woonplaats kandidaat huurder:
Reden verkoop bedrijf:
Motivatie afwijzing verhuurder:
Onderbouwing kandidatuur:
Datum aanvang huurperiode (dd/mm/jjjj):  -  - 
Datum einde huurperiode (dd/mm/jjjj)  -  - 
Datum ingangsdatum indeplaatsstelling (dd/mm/jjjj)  -  - 

      

Het gebruik van informatie uit deze site geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Op geen enkele wijze wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat of wordt veroorzaakt door het gebruiken van de informatie op deze site.