1. Overlast

De huurovereenkomst kan door een verhuurder ook worden ontbonden als de huurder voor ontoelaatbare overlast zorgt. Deze ontbindingsgrond wordt uitgebreid besproken in het hoofdstuk: Overlast.