2.2.3. Hennepteelt en opstalverzekering/verhoogd risico

Een brandverzekering kan uitkering weigeren als blijkt dat de schade is veroorzaakt door een hennepkwekerij in de woning of bedrijfsruimte. De verzekeraar gaat er dan vanuit dat de bestemmingswijziging een aanzienlijke risicoverzwaring tot gevolg had. Aangezien die risico verzwaring niet is opgegeven valt de schade die door het openbaren van dit risico is ontstaan niet onder dekking van de verzekering. Als de verhuurder niet van het bestaan van de hennepkwekerij op de hoogte was (de verhuurder is hier uiteraard eigenlijk zelden van op de hoogte) brengt dat geen verandering in het standpunt van de verzekeraar met zich mee. Volgens de rechtspraak zou een redelijk handelend verzekeraar die van de hennepteelt op de hoogte zou zijn geweest de verzekering hebben geroyeerd, of niet onder dezelfde voorwaarden hebben gesloten. Deze redenering hield vervolgens ook stand bij de Hoge Raad. De verhuurder verhuurt om hem moverende redenen een pand aan een bepaald persoon, zodat de verhuurder ook het risico voor de gevolgen van die verhuring dient te dragen.