Ontruiming en aansprakelijkheid verhuurder schade

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Vraag

U bent uit uw huurwoning ontruimd. Binnen drie maanden zijn uw spullen vernietigd. U wilt weten wie u hiervoor aansprakelijk kunt stellen.

 

Antwoord

De gerechtsdeurwaarder is verplicht de ontruimingshandeling te verrichten. Na ontruiming van de woning is de taak van de deurwaarder in feite beëindigd. De deurwaarder heeft geen zorgplicht ten aanzien van de ontruimende boedel. Dit wordt ook bevestigd door een beschikking van de kamer van gerechtsdeurwaarders te Amsterdam (bijlage  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/adviezen/schade_na_ontruiming.pdf” https://huurgeschil.nl/adviezen/schade_na_ontruiming.pdf). De deurwaarder als aansprakelijke persoon lijkt hiermee uitgesloten.

 

Uit een uitspraak van de Raad van State in november 2001 blijkt dat de verhuurder als opdrachtgever van de woningontruiming medeverantwoordelijk is voor verwijdering van inboedels die door een ontruiming op straat komen te staan. Het is de verhuurder die de APV dreigt te schenden door plaatsing van de inboedel aan de openbare weg. De gemeente kan in geval van schending of dreigende schending van het verbod op kosten van de overtreder aan de overtreding een einde maken.

 

De gemeente

De gemeente Enschede nam de goederen mee en sloeg die goederen op en trad daarmee als zaakwaarnemer van de ontruimde huurder op Twente Milieu zorgt in dit kader in opdracht van de gemeente op basis van Service level Agreement voor verwijdering van de inboedels bij woonuitzettingen. De inboedels worden gedurende 13 weken opgeslagen. Bederfelijke waar wordt direct vernietigd. In deze hoedanigheid was de gemeente Enschede als zaakwaarnemer aansprakelijk voor de schade aan de inboedel.

 

De verhuurder

De gemeente Enschede heeft door een beleidswijziging de verantwoordelijkheid voor verwijdering en opslag van inboedels bij verhuurder neergelegd. Indien de opdrachtgever (verhuurder) geen maatregelen heeft genomen om de inboedel van straat te houden, verwijdert de gemeente de inboedel en verhaalt de kosten op de verhuurder (bijlage  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/adviezen/aansprakelijk_gemeente_na_ontruiming.pdf” https://huurgeschil.nl/adviezen/aansprakelijk_gemeente_na_ontruiming.pdf) 

 

Als tussen 1 november 2006 en 23 januari 2007 13 weken gelegen zitten heeft u geen recht op schadevergoeding. De reden is dat u door alle officiële stukken van de ontruiming tijdig op de hoogte had kunnen zijn. Vaak is inboedel objectief gezien niet veel waard. De kosten van opslag kunnen de kosten van de waarde van de inboedel overstijgen. Als schadebeperking is het dan gerechtvaardigd om de inboedel na zekere termijn (13 weken) te vernietigen. Dat de spullen voor de betrokkene emotionele waarde heeft doet hier niets aan af.

 

U moet uitzoeken of er 13 weken zijn verstreken tussen de ontruiming en de vernietiging van de spullen. Als dit niet het geval is moet u kijken of dergelijk beleid ook voor de gemeente Zutphen geldt. Als binnen de 13 weken de spullen zijn vernietigd is de gemeente Zutphen verantwoordelijk voor de schade als zij als zaakwaarnemer is opgetreden. Er valt meer voor te zeggen dat dan verhuurder aansprakelijk als deze door wijziging van het beleid als zaakwaarnemer is te beschouwen. Voor het laatste is zeker wat te zeggen, omdat er geen verplichting tot ontruiming, maar een bevoegdheid tot ontruiming voor de verhuurder bestaat.

 

Als de vernietiging binnen deze 13 weken heeft plaatsgevonden adviseer ik u zowel de verhuurder als de gemeente gezien het bovenstaande schriftelijk aansprakelijk te stellen.

 

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie