Oplevering van het gehuurde en door verhuurder gestelde schade

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Moet u bij het einde van de huurovereenkomst de radiator vervangen, omdat er verf van de radiator bladdert.  

 

Antwoord

Uit uw vraagstelling begrijp ik dat er door u geen sprake is van beschadiging van de radiator. Als de huurder iets heeft beschadigd dan dient de huurder zorg te dragen voor herstel van de schade.

 

Gebrek radiator

Als aannemelijk is dat de radiator een gebrek vertoont, dan behoeft u hier niets mee te doen. Herstel van een gebrek door de huurder kan niet worden verlangd als er sprake is slijtage of een gebrek dat door de tand des tijds is ontstaan.

 

Een gebrek aan de radiator dient door de verhuurder te worden verholpen. De huurder moet een gebrek aan de verhuurder vermelden als dit gebrek tot schade aan het gehuurde veroorzaakt als de schade niet wordt hersteld. Herstel van een gebrek, die niet lijdt tot schade aan het gehuurde, mag worden uitgesteld tot na het eindigen van de huurovereenkomst.

De verhuurder zal u wel bewijs kunnen opdragen dat de radiator door een gebrek deze schade vertoont. Het is immers goed mogelijk dat de schade is ontstaan door bijvoorbeeld een kleerhanger of een droogrekje aan de radiator te hangen. Als de schade door een dergelijke vorm van gebruik is ontstaan, dan bent u gehouden de schade te herstellen. Als herstel op de door u genoemde wijze mogelijk is, dan is dat voldoende. Laat de verhuurder u niet toe de schade op deze wijze te herstellen, dan verkeert de verhuurder in schuldeisersverzuim.

 

Ik adviseer u de verhuurder in ieder geval schriftelijk van uw standpunt op de hoogte te brengen, zodat dan duidelijk is dat u wel tot herstel bereid bent (als u tot herstel gehouden bent)       

 

Herstel van schade

Herstel van de schade hoeft uiteraard niet plaats te vinden door vervanging door nieuw als er andere mogelijkheden zijn om de schade te herstellen. De door u genoemde methode (de beschadigingen met geschikte verf wegwerken) lijkt mij een prima oplossing om de schade te herstellen. Voorts zou de verhuurder door vervanging van de radiator een voordeel krijgen. Een tien jaar oude radiator wordt dan immers vervangen door een nieuwe! Een correctie vervanging “nieuw door oud”is dan in ieder geval op zijn plaats.

 

Waarborgsom

De verhuurder zal schade aan het gehuurde met de waarborgsom kunnen verrekenen. Schade aan het gehuurde door ouderdom of slijtage blijft voor rekening van de verhuurder. Past de verhuurder ten onrechte een verrekening toe, dan moet u ten laste van de verhuurder een incassoprocedure starten om de waarborgsom terug te krijgen.

 

Tot slot

Ik ga er van uit uw vraag hiermee te hebben beantwoord. Leest u voor volledige informatie nog eens het hoofdstuk de oplevering (onder de knop algemeen huurrecht door) door!

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie