Moet het gehuurde na de huurperiode in oorspronkelijke staat worden teruggegeven?

Dwingend en regelend recht

De bewijspositie van partijen in het kader van oplevering van het gehuurde

Overgangsrecht is van belang (is de huurovereenkomst vóór of na 2003 gesloten)

Beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst

Beschrijving heeft dezelfde kracht als een vaststellingsovereenkomst

De partij die van de beschrijving afwijkt draagt de bewijslast

Zonder beschrijving rust op de verhuurder een bewijslast 

De in de wet neergelegde vermoedens van de staat van het gehuurde

Oplevering van het gehuurde in slechte staat is mogelijk

Schade door slijtage of ouderdom

Bewijslast en de beschrijving van het gehuurde

Geoorloofde wijzigingen dienen soms ongedaan te worden gemaakt 

Bevoegdheid (recht) van huurder om geoorloofde wijzigingen te verwijderen 

Beperkingen aan het wegbreekrecht 

De procedure bij ingebruikneming van het gehuurde 

De procedure bij beëindiging van de huurovereenkomst 

De voorinspectie van het gehuurde in het kader van huurbeëindiging 

Zonder inspectie vermindering schadevergoeding verhuurder

Gevolgen voor verhuurder als schade niet in het rapport van voorinspectie staat vermeld 

De eindinspectie 

Overname verklaringen /overnamebedingen 

Objectieve verbeteringen aan het gehuurde

Derdenbeding in het kader van overdragen van zaken in het gehuurde door de huurder

Beperkte/casco verhuur 

Casco verhuur is bij woonruimte niet mogelijk 

Geen ingebrekestelling nodig voor verzuim huurder bij einde van de huurovereenkomst 

De omvang van de schadevergoeding

Ongerechtvaardigde verrijking verhuurder

Ongeoorloofde wijzigingen

Wijzigingen waarvoor geen toestemming nodig is

Waarborgsom en oplevering 

Rechtsverwerking claim

Huurrecht en verkrijging van een opstalrecht?

Updates