Opzegging huur en leegstandwet

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U huurt een woning onder de Leegstandwet. De verhuurder heeft u een brief geschreven dat de huur is verlengd tot maximaal november 2008. Andere buren hebben een dergelijke brief ook gekregen. Een paar van die andere buren hebben een opzegging ontvangen. U bent ook bang dat bij u binnenkort een opzegging in de bus glijdt. Wat is uw positie.

 

Antwoord.

Voor een uitgebreid overzicht van uw rechten en plichten verwijs ik u naar het onderdeel de huur voor bepaalde tijd.  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php

 

Bij een huurovereenkomst die in het kader van de Leegstandwet tot stand is gekomen zijn de belangrijkste regels die normaal gesproken voor de opzegging gelden opzij gezet. De verhuurder kan de overeenkomst zonder de specifieke gronden van opzegging en de termijnen van opzegging opzeggen. Zie artikel 15 lid 1 van de leegstandwet.  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/leegstandswet.php” https://huurgeschil.nl/leegstandswet.php

 

Er dient een onderscheid worden gemaakt tussen de duur van de vergunning die door de gemeente ten behoeve van deze bewoning is afgegeven en de duur van de huurperiode die in de huurovereenkomst is vastgelegd. Ik ga er even van uit dat de duur van de vergunning gelijkluidend is aan de huurperiode.

 

Huurperiode

Als de huurovereenkomst is gesloten voor een huurperiode van maximaal 3 jaar dan kan dit betekenen dat de overeenkomst is gesloten tussen een periode van een dag en drie jaar. Naar mijn mening kan de verhuurder de huurovereenkomst dan op elk gewenst moment beëindigen. De verhuurder moet rekening houden met de termijnen van opzegging als genoemd in artikel 16 van de Leegstandwet. Zie   HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/leegstandswet.php” https://huurgeschil.nl/leegstandswet.php.

 

Als de huurovereenkomst in het huurcontract is gesloten voor een vaste bepaalde periode, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst niet tussentijds beëindigen. Als in uw huurcontract dus staat dat de huurovereenkomst is gesloten voor de periode 1 november 2006 tot 1 november 2008, dan kan de verhuurder de overeenkomst tussentijds niet beëindigen. In artikel 15 van de Leegstandswet is immers niet afgeweken van het uitgangspunt dat de overeenkomst voor bepaalde periode alleen tegen het einde van de overeengekomen periode kan worden opgezegd.

 

Conclusie   

Als in uw huurovereenkomst geen bepaalde periode staat vermeld, maar alleen een maximum periode (omdat de vergunning dan bijvoorbeeld afloop) dan kan de overeenkomst wel worden beëindigd voordat de maximum periode is verstreken. Als de huurovereenkomst is gesloten voor een vastgestelde periode, dan de verhuurder de huurovereenkomst voor verstrijken van de overeengekomen periode niet beëindigen. Voor uw verlenging geldt dezelfde redenering.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie