Inleiding

Overlast

Overlast en feitelijke stoornis

Overlast en normale leefgeluiden

Door afwijkende levensstijl hoeft niet iedere vorm van overlast te worden vermeden

Overlast in de omgeving van het gehuurde

Overlast en strafbare feiten 

Welke stappen moeten worden genomen als men overlast ervaart? 

Een gerechtelijke procedure vormt het sluitstuk als overleg niet tot resultaat leidt

Overlast en de rol van uw verhuurder 

Overlast en de rol van gemeente 

Overlast en de buurtbewoners die niet allen huurder van dezelfde verhuurder zijn 

Voorlopige voorziening 

Ontbinding en ontruiming in verband met overlast

Verbod om overlast te bezorgen onder verbeurte van een dwangsom 

Bij overlast is een ingebrekestelling niet zonder meer nodig 

Overlast en opschorting van de huur 

Schadevergoeding en/of huurverlaging en overlast 

Overlast en burenrecht 

Overlast veroorzaakt door verhuurder in verband met renovatie 

Immateriële schadevergoeding en overlast 

Updates