Overlijden huurder en positie echtgenoot

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies verwijs ik voor het antwoord op uw vraag voornamelijk naar de volgende delen in huurgeschil.nl: ‘na overlijden huurder’ en ‘(wettelijke) medehuurderschap’.

 

vraag

U vraagt zich af wat de rechtspositie van de achterblijvende echtgenoot in een huurwoning is tegen acties van de verhuurder gericht op huurbeëindiging.

 

Antwoord

In het stukje (wettelijk) medehuurderschap kunt u lezen dat de echtgenoot van de geregistreerde partner van de huurder van rechtswege (dus zonder dat er enige actie nodig is) het medehuurderschap verwerft.

 

In het stukje getiteld ‘na overlijden huurder’ kunt u lezen dat de medehuurder (dus de echtgenoot, of geregistreerde partner) de huur na het overlijden van de huurder van rechtswege voortzet. De medehuurder hoeft hier dus geen melding van te maken aan de verhuurder. De overblijvende echtgenoot kan dus gewoon in het gehuurde blijven wonen.

 

Een huisvestigingsvergunning is volgens deze bepaling niet nodig. Het is toch zinvol om deze aan te vragen, omdat een plaatselijke verordening een dergelijke vergunning kan verlangen. Afgifte van een dergelijk vergunning zal doorgaans geen probleem zijn. In het algemeen is in Amsterdam een huisvestingsvergunning nodig.

 

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie