Overname zaken en het verband met de huurovereenkomst

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U heeft in het kader van een huurovereenkomst met de vorige huurder van de huurwoning een overnameovereenkomst gesloten. U heeft de zaken die in het gehuurde staan van de vorige huurder overgenomen. U wenst op deze overeenkomst terug te komen. U wenst de versleten laminaatvloer uit de overeenkomst te halen. De rest wilt u wel kosteloos overnemen.

 

Antwoord

U heeft met de vorige huurder een overeenkomst gesloten. Van deze overeenkomst kunt u niet eenzijdig afwijken. U bent dus gebonden aan deze overeenkomst.  U heeft een aantal zaken kosteloos overgenomen. Deze overeenkomst kan echter wel op waarde worden gewaardeerd. De vorige huurder hoeft door acceptatie de zaken die in het gehuurde staan niet uit het gehuurde te halen. U moet deze zaken bij het einde van de huurovereenkomst echter uit het gehuurde te verwijderen, tenzij u deze zaken ook aan een ander over kunt doen en de verhuurder daarmee akkoord gaat. U bent niet aan deze overeenkomst gebonden als u het gehuurde alsnog niet accepteert. Het overnamecontract is zo met de huurovereenkomst verbonden dat deze niet zonder de huurovereenkomst kan bestaan.

 

Als u de huurovereenkomst heeft ondertekend bent u dus ook aan het overnamecontract met de vorige huurder gebonden. Tevens moet u er dan rekening mee houden dat deze zaken bij het einde van de huurovereenkomst uit het gehuurde verwijderd dienen te worden. Dit kan alleen anders liggen als de verhuurder niet heeft vermeld welke kosten uw dochter moet maken om het gehuurde correct (dus zonder deze toevoegingen ) op te leveren. Zie in huurgeschil het hoofdstuk: de oplevering.

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie