Periodieke huurverhoging door de verhuurder en huurder betaalt niet

Geachte heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U heeft in uw hoedanigheid van verhuurder een vraag over een aangezegde huurverhoging naar een huurder. De huurder betaalt de huurverhoging niet. Wat zijn uw mogelijkheden?

 

Antwoord

Voor beantwoording van de vraag ga ik ervan uit dat er sprake is van niet-geliberaliseerde verhuurde woonruimte. Voor geliberaliseerde woonruimte geldt immers contractueel overeengekomen regeling. Ik ga er tevens vanuit dat de huurder niets van zich het laten horen en ook de aangezegde huurverhoging niet heeft betaald.

 

Een antwoord op uw vraag vindt u uitgebreid op de pagina over de periodieke huurverhoging. Zie:   

 HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=periodiekehuurverhoging.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=periodiekehuurverhoging.php

 

Als u in het kader van de periodieke huurverhoging de volgende procedure heeft gevolgd:

 

Een (per aangetekende) brief naar de huurder heeft verstuurd, waarin het voorstel over de periodieke huurverhoging staat vermeld; het voorstel moet tenminste twee maanden voor de ingangsdatum worden gedaan;

Een aangetekende brief, waarin u de huurder herinnert aan het voorstel van huurverhoging. Deze herinnering moet binnen een termijn van zes weken naar de huurder worden verstuurd nadat de aangezegde huurprijs in had moeten gaan;

 

De herinnering moet altijd aangetekend worden verstuurd, tenzij de huurder eerder te kennen heeft gegeven zich met het voorstel niet te kunnen verenigen en u zelf een procedure bij de huurcommissie zou zijn gestart.

 

Het voorstel wordt bindend als de huurder niet binnen 3 maanden na de datum waarop de huurverhoging in had moeten gaan geen bezwaar bij de huurcommissie maakt. De huurder bouwt dan een huurachterstand op.

 

tijdslijn

 

Het voorstel moet tenminste twee voor ingangsdatum van het voorstel worden gedaan. De meeste huren worden op 1 juli gewijzigd, dus het voorstel moet vóór 1 mei naar de huurder zijn verstuurd. Als de huurder niet op het voorstel reageert, moet u binnen zes weken na 1 juli een (aangetekende) herinnering sturen. Als het huurverhogingsvoorstel niet aan deze eisen heeft voldaan, gaat de huurverhoging niet door.

Voldoet het voorstel wél aan deze eisen, dan heeft de huurder drie maanden de tijd na 1 juli om de huurcommissie in te schakelen. Doet dat huurder dat niet, dan bindt het voorstel partijen vanaf 1 oktober aanstaande en heeft de huurder een huurachterstand vanaf 1 juni opgebouwd.

U kunt dan (zonder bezwaar van de huurder tegen uw voorstel bij de huurcommissie) na 1 oktober een incassoprocedure tegen de huurder starten in verband met de opgebouwde huurachterstand.

 

Ik adviseer u de pagina waarnaar de link verwijst goed door te lezen.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie