2E. Persoonlijk gebruik, duurzaamheid, in het kader van de dringendheid

Persoonlijk gebruik, duurzaamheid, in het kader van de dringendheid. Voor woonruimte geldt een dergelijke beperking ook (zie ook artikel 7:274 BW). De formulering is niet gelijk. (zie artikel 7:296 BW) spreekt over “persoonlijk in gebruik nemen”, terwijl artikel 7:274 BW spreekt over “eigen gebruik”.