Positie huurder bij huurverhoging van een garage

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Uw huur van de garage wordt voor het komende jaar met 9 % verhoogd. Kan dat zomaar?  

 

Antwoord

De huurverhoging van (niet geliberaliseerde) woningen is anders geregeld dan de huurprijs van garages (= overige bedrijfsruimte)Huurverhoging van garages moet in uw huurcontract zijn geregeld. In de wet is niets geregeld over de huurverhoging van garages. Is in uw huurcontract niets geregeld, dan mag de verhuurder niet zonder meer de huur verhogen.

 

Als u de huurverhoging niet accepteert, dan bestaat er goede kans dat de verhuurder de huur opzegt. Tegen een opzegging kunt u vrijwel niets beginnen, tenzij het belang van de opzegging bij de verhuurder ontbreekt.

 

Als in uw contract niets over huurverhoging is geregeld kunt u zich tegen de huurverhoging verzetten, doch u loopt dan kans dat de verhuurder de huur opzegt. Voor de complicaties omtrent de opzegging verwijs ik u naar het volgende onderdeel:  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=Deopzeggingvankantorenenopslagruimte.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=Deopzeggingvankantorenenopslagruimte.php

 

Conclusie

Het is afhankelijk van de inhoud van uw huurcontract of u zich tegen de huurverhoging kan verzetten. Het is de vraag of u daar verstandig aan doet, gezien de mogelijkheid van opzegging van de huurovereenkomst.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie