Positie koper van pand met huurder

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

In het kader van een mogelijke aankoop van een verhuurd appartement stelt u twee vragen:

wat zijn de voordelen en nadelen van het kopen van een verhuurd appartement;

is het mogelijk om na de eigendomsverkrijging de huur op te zeggen.

 

Antwoord

Het voordeel van het kopen van een appartement in verhuurde staat is de prijs in vergelijking met een appartement dat niet is verhuurd. Vaak kost een onroerende zaak in verhuurde staat 70 % van de kostprijs van een leeg appartement. Het nadeel is dat u bent gebonden aan een huurder en een met de huurder overeengekomen huurprijs. U kunt niet zonder meer de huur opzeggen.

 

Gronden van opzegging

In het onderdeel “de opzegging” van de site ( HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=Deopzegging(uitwerkingopzeggingsgronden.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=Deopzegging(uitwerkingopzeggingsgronden.php)

Geef ik een opsomming van de gronden van opzegging. In het kort komt het er op neer dat een nette huurder, die de huur op tijd voldoet, niet kan worden opgezegd binnen een termijn van drie jaar nadat de rechtsopvolging schriftelijk ter kennis van de huurder is gebracht (dat wil zeggen dat de oude eigenaar te kennen heeft gegeven het pand aan u te hebben verkocht.

 

Non-betaling huur

De huur kan wel worden ontbonden en/of opgezegd als de huurder de huur niet betaalt en er tenminste een betalingsachterstand van drie maanden is opgelopen.

Dringend eigen gebruik

De opzegging die vaak wordt gehanteerd door een opvolgend eigenaar is : “dringend eigen gebruik”. Zie voor uitwerking van deze opzeggingsgrond ( HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/Deopzegging(uitwerkingdringendeigengebruik).php)” https://huurgeschil.nl/Deopzegging(uitwerkingdringendeigengebruik).php)

 

Renovatie en opzegging

Een andere mogelijkheid voor opzegging van de huurovereenkomst is die in het kader van renovatie van het gehuurde. Het is mogelijk dat u het gehuurde wenst te renoveren. Stel dat dit in het kader van de wettelijke regeling mogelijk is (zie

 HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=renovatie.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=renovatie.php), dan kan de huurder worden verweten zich niet als goed huurder hebben gedragen door aan deze renovatie geen medewerking te hebben verleend. Dit is een gecompliceerde en dure manier van opzegging van een huurovereenkomst. Deze “truc”werkt bovendien niet als de huurder zijn volledige medewerking verleent.

 

Kortom: het kopen van een pand met een huurder brengt is niet verstandig als u binnen korte termijn zelf gebruik van het gehuurde wenst te maken.  

 

Een ander nadeel is dat een tweede huis voor de belasting niet aftrekbaar is.

 

U moet er bovendien op bedacht zijn dat de VVE van het gebouw waarin zich het appartementrecht bevindt bezwaar tegen de verhuring van het appartement maakt. (zie

 HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=vveenverhuring.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=vveenverhuring.php).

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie