Inleiding: De wettelijke regeling

Veranderingen die geen invloed op het woongenot hebben

Dringende werkzaamheden aan het gehuurde

Werkzaamheden aan het gehuurde en gedoogplicht van de huurder

Gedoogplicht huurder ten aanzien van werkzaamheden aan naburig pand

Renovatie aan het gehuurde 

Voorstel tot renovatie met voortzetting huurovereenkomst 

Geliberaliseerde woningen en middenstandsbedrijfsruimten

Complexgewijze renovatie met voortzetting van de huurovereenkomst

Termijn van acht weken voor de huurder om bezwaar te maken 

De gevolgen van afwijzing van het voorstel door de rechter ten behoeve van een individuele huurder 

Consequentie afwijzen redelijk voorstel door de huurder

Voortzetting van de huurovereenkomst bij sloop van het gehuurde?

Redelijk voorstel en huurovereenkomst voor bepaalde tijd 

Splitsing appartementsrechten dringende werkzaamheden ?

Huurbeëindiging “dringend eigen gebruik” in het kader van renovatie

Mogelijkheid van ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder

Zich niet gedragen als een goed huurder betaamt

Is door renovatie wijziging van het gehuurde mogelijk?

De wettelijke regeling is van aanvullend recht 

Leveren dringende werkzaamheden op zichzelf ook een gebrek aan het gehuurde op?

Schadeplichtigheid van de verhuurder vanwege renovatie of dringende reparatie? 

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij woonruimte

Tegemoetkoming woonruimte bij werkzaamheden zonder noodzaak tot verhuizing 

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij bedrijfsruimte

Executiemogelijkheden 

Updates