Schriftelijke verzoek aan verhuurder ter zake medehuurderschap(ad 1)

Het medehuurderschap op grond van artikel 7:267 BW moet, voorafgaande aan de vordering bij de kantonrechter, bij voorkeur schriftelijk aan de verhuurder zijn gevraagd om met het medehuurderschap in te stemmen. Er moet dus sprake zijn van een gezamenlijk verzoek door de huurder en de samenwoner. Als niet binnen drie maanden schriftelijk positief is gereageerd, dan kan het medehuurderschap worden gevorderd door de huurder tezamen met de beoogde medehuurder.