Servicekosten afrekening kantoorruimte

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw Probleem

U vraagt zich af of artikel 7:259 BW (eind afrekening servicekosten) ook voor kantoorruimte geldt.

 

Antwoord

Het antwoord is neen. Artikel 7:259 BW geldt alleen voor woonruimte. Vaak staat in een huurcontract van bedrijfsruimte geregeld dat een verhuurder elk jaar een eindafrekening van de stookkosten laat zien. Als de verhuurder dit dan niet doet, dan kan de huurder een dergelijk overzicht via de kantonrechter afdwingen.

Als hierover niets in het huurcontract is geregeld, zou ik de huurder toch adviseren toch een dergelijk overzicht van de verhuurder te verlangen.

 

In het stukje servicekosten over woonruimte kunt u lezen dat de verhuurder na 3 jaar zijn recht heeft verwerkt om in het kader van een eindafrekening hogere kosten te vorderen. Hetzelfde zou ik voor bedrijfsruimte willen bepleiten. Vorderingen na vijf jaar zijn in ieder geval verjaard. Dus als een verhuurder met een eindafrekening over het jaar 2000 zou komen met het verzoek om bij te betalen, dan kunt u zich op verjaring beroepen en daarmee betaling afwijzen.

 

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie