De wettelijke regeling over de levering van zaken en diensten

Regeling energieprestatievergoeding

Energieprestatievergoeding en NOM-Ready woningen

Geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woonruimte

Onderverdeling van de in rekening te brengen geleverde zaken en diensten

Voorwaarde voor het in rekening mogen brengen van geleverde zaken en diensten

Alleen overeengekomen zaken en diensten kunnen in rekening worden gebracht

Tijdstip waarop de geleverde zaken en diensten overeengekomen moeten worden

Het Besluit Servicekosten geeft een indicatie van de servicekosten

Gemeentelijke belastingen zijn geen geleverde zaken en diensten in de zin van artikel 7:237 BW

De rol van de Huurcommissie bij de berekening van de levering van zaken en diensten

Servicekosten of all-incontracten zorgverlening?

Zorgservicekosten kunnen niet door de huurcommissie worden getoetst op redelijkheid

Het door de huurder verschuldigde voorschotbedrag aan geleverde zaken en diensten

Schematisch overzicht procedures voor de Huurcommissie

Meest voorkomende posten die al dan niet als servicekosten mogen worden doorbelast

Tuinonderhoud en servicekostenberekening

Termijnen voor versturen van het overzicht van geleverde zaken en diensten door verhuurder voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten

Termijn om tegen kostenoverzicht bezwaar bij de Huurcommissie te maken

De algemene termijnwet is op deze regeling van toepassing

De verhuurder verstuurt geen of een onduidelijke eindafrekening

Verdeelsleutels (van belang als de huurder geen aparte meter heeft)

Berekening gemeenschappelijke voorzieningen in servicekosten

Rechtsverwerking om kosten van geleverde zaken en diensten in rekening te kunnen brengen

Bij wie moet de huurder bij verkoop van de woning aankloppen?

Onderhoud geiser, gashaard en boiler

Updates