Akkoord ter zake van een redelijk voorstel kan worden afgedwongen

Akkoord ter zake van een redelijk voorstel kan worden afgedwongen. De verhuurder kan verlangen dat een huurder akkoord gaat met een aanvulling op de huurovereenkomst als de meerderheid van de huurders van een woningencomplex zich voor deze wijziging uitspreekt (renovatie). Dit geldt zelfs als de wijziging geen betrekking op de woning van de betreffende huurder heeft, maar de wijziging wel consequenties voor de huurprijs heeft. De huurder die niet instemt met deze wijziging loopt dan het risico tegen een (geslaagde) ontruimingsactie van de verhuurder aan te lopen. Noot 82